menu

VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Ból - Cierpienie - Nadzieja”

26-27 października 2018

Zarejestruj się!


Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej  „Ból - Cierpienie - Nadzieja”, która odbędzie się 26 - 27 października 2018 r. na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu , Al IX Wieków Kielc 19A 
w Kielcach. 


„Bólu – Cierpienie – Nadzieja” to już szóste interdyscyplinarne sympozjum  naukowo-szkoleniowe, skierowane do wszystkich osób pochylających się nad cierpiącym innego człowiekiem. Do podjęcia trudu organizacji kolejnego sympozjum zachęciło nas zainteresowanie szerokiego audytorium lekarzy, pielęgniarek oraz studentów kierunków medycznych. Wychodząc naprzeciw szerokim oczekiwaniom, udało nam się zaprosić do współpracy doświadczonych pracowników nauki z dziedzin: medycyny i psychologii klinicznej, pielęgniarstwa, teologii i filozofii. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak nasze poprzednie, także i ta konferencja  okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym.
Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania aktualnej wiedzy z zakresu osiągnięć współczesnej medycyny, diagnostyki i leczenia bólu. Będzie również okazją do kontynuowania holistycznego poznania wielowymiarowej egzystencji człowieka, narażonego na ból i cierpienie.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Konferencji i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy spełnią Państwa oczekiwania. 

uczestnik konferencji otrzymuje 14 punktów edukacyjnych


W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszają:

przewodnicząca Konferencji- Małgorzata Knap

zastępcy przewodniczącej- Edyta Naszydłowska, Michał Domagała

Patronat Honorowy

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak


Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

ks. dr Paweł Tambor


Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek

Patronat Medialny

      


Organizatorzy

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza Końskie

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych

 i Intensywnej Opieki

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

 i Intensywnej Opieki

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Świętokrzyska Izba Lekarska

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych


Sponsorzy