menu

VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Ból - Cierpienie - Nadzieja”

26-27 października 2018

Zarejestruj się!


Ważne informacje

Ważne terminy:

  1. Przesyłanie  streszczeń  do 30 września 2018r.
  2. Akceptacja streszczeń  do 5 października 2018 r.

Termin i miejsce konferencji 

26 - 27 października 2018 roku Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Aleja IX Wieków Kielc 19 25-317 Kielce, AULA 0/13B


OrganizatorzyWarunki uczestnictwa

Uczestnictwo należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia.

Po zgłoszeniu uczestnictwa opłatę konferencyjną należy wpłacić w terminie wyznaczonym jak poniżej  na konto: 79 1910 1048 2116 0473 3784 0001 dopiskiem: konferencja BCN 2018, imię i nazwisko uczestnika) adres do przelewu: Exprofesso Monika Dymacz Kaczmarczyk Sp. jawna, ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina. 

Pytania dotyczące płatności oraz potwierdzenie wpłaty kierować na e-mail kontaktowy: julia.gorecka@exprofesso.pl


Konieczność rejestracji i opłata za udział w warsztatach są podyktowane dbałością o ich wysoką jakość, zaproszenie specjalistów oraz zapewnienie stosownej ilości sprzętu i aparatury do profesjonalnego przeprowadzenia szkoleń, gwarantujących uczestnikowi możliwość indywidualnych ćwiczeń.

Informacje o fakturach VAT  

Wszystkie podane w cenniku kwoty są cenami brutto, uczestnik fakturę VAT 23 % za całość wpłat.  Wystawienie faktury na działalność gospodarczą jest możliwe jedynie po przesłaniu danych e-mailem: julia.gorecka@exprofesso.pl

 Przedstawicieli firm farmaceutycznych prosimy o kontakt z upoważnionym organizatorem:  Julia Górecka julia.gorecka@exprofesso.pl

Warunki rezygnacji 

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: julia.gorecka@exprofesso.pl  Termin bez kosztowej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji upływa na miesiąc przed jej rozpoczęciem tj. 25 września, po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa. 

Biuro konferencji 

EXPROFESSO ul. Żaglowa 13 A, 31-979 Kraków 

julia.gorecka@exprofesso.plMultimedialna sesja posterowa

Uczestnicy wydarzenia mają możliwość prezentacji prac w multimedialnej sesji posterowej z następujących obszarów nauki:

Uczestnik sesji multimedialnej wypełnia:

Autor korespondencyjny, musi spełniać następujące wymagania: być uczestnikiem konferencji w myśl postanowień regulaminu oraz być współautorem pracy (nie jest to równoznaczne z pierwszym autorem pracy). Temat i streszczenie e-posteru są zgłaszane WYŁĄCZNIE przez jednego Autora korespondencyjnego. Certyfikat uczestnictwa w Konferencji otrzymuje pierwszy autor e-posteru.

W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt pod adresem: konferencja.bcn.kielce@gmail.com


Streszczenia

Zapraszamy wszystkich prelegentów do przesyłania streszczeń wykładów i prezentacji e-posterowej, które będą wygłoszone w trakcie VI Ogólnopolskiej Konferencji „Ból - Cierpienie - Nadzieja”.

Przysłane streszczenia zostaną opublikowane w  zeszycie streszczeń,  który będzie dołączony do materiałów konferencyjnych dla uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji „Ból - Cierpienie - Nadzieja”. Streszczenia prosimy przesyłać w panelu konferencyjnym dostępnym po zalogowaniu się (http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/panel).

Komitet organizacyjny i naukowy  przyjmuje streszczenia (do 250 słów) od autorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. Akceptacja streszczeń  do 5 października 2018 r.