menu

VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Ból - Cierpienie - Nadzieja”

26-27 października 2018

Zarejestruj się!


Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek (Kielce)- przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Marianna Janion (Kielce)

Prof. nadzw. dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz (Kielce)

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł (Kielce)

Prof. nadzw. dr n. hum Monika Szpringer (Kielce)

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała (Łódź)

Dr hab. n. med. Prof. UM Janusz Kocki (Lublin)

Dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka (Lublin)

Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda (Kraków)

Prof. nadzw. dr n. o zdr., Edyta Suliga (Kielce)

Dr n. med. Przemysław Wolak (Kielce)

Dr n. med. Renata Stępień (Kielce)

Dr n. med. Alicja Macheta (Kraków)

Dr n. med. Małgorzata Szerla (Kielce)

Dr n. med. Radosław Marciniak (Zabrze)

Dr n. med. Luay Al-Quadi (Opole)

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (Kraków)

Dr n. med. Miłosz Jankowski (Kraków)

Dr n. med. Jarosław Kurak (Katowice)

Ks. dr Paweł Tambor (Kielce)

Dr n. med. Marcin Czop (Lublin)

Dr n. hum. Kazimiera Ździebło (Kielce)

Dr n. o zdr. Dorota Ozga (Rzeszów)

Dr n. med. Marek Wojtaszek (Rzeszów)

Dr n. hum. Halina Król (Kielce)

Dr n. med. Grażyna Wiraszka (Kielce)

Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk (Kielce)

Dr n. med. Małgorzata Knap(Kielce)

Dr n. med. Edyta Naszydłowska (Kielce)

Dr n. med. Paweł Musiał (Kielce)

dr n. med.  Marek Tombarkiewicz

Lek. Michał Domagała(Kielce)

Lek. Dorota Schmidt-Pospuła (Kraków)

Lek. Wojciech Gola (Kielce)

Lek. Przemysław Walczuk (Dublin)

Lek. Jacek Janowski (Kielce)

mgr Karolina Knap-Czop (Lublin)

mgr Paweł Witt (Warszawa)

mgr Ewa Mikołajczyk

 

Komitet organizacyjny

Lek. Michał Domagała - przewodniczący

Dr n. med.  Małgorzata Knap- zastępca przewodniczącego

Dr n. med. Edyta Naszydłowska - zastępca przewodniczcego

Dr n. med. Grażyna Wiraszka - sekretarz

Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk – członek

Dr n. med. Marcin Czop (Lublin) - członek

Lek. med. Wojciech Gola - członek

mgr Paulina Jasek

mgr Edyta Barańska

mgr Paulina Łon

mgr Ewelina Nowak

mgr Mateusz Putowski

mgr Kamil Makowski

mgr Bartosz Wydrych

mgr Ewa Mikołajczyk

Ewa Oszywa


 

Obsługa administracyjna                                        Obsługa informatyczna      

Mgr Beata Niebudek                                                 Inż. Sebastian Muszyński

Mgr Julia Górecka                                                     Inż. Gaweł Stępień