menu

VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Ból - Cierpienie - Nadzieja”

26-27 października 2018

Zarejestruj się!


Program

Piątek  26.10.2018

Sesja I „Ból jako multidyscyplinarna płaszczyzna specjalistycznych działań”

MODERATORZY:  

dr n. med., prof. UJK Dorota Kozieł, dr n. med. Edyta Naszydłowska, dr n. med. Małgorzata Knap


Sesja II „Cierpienie człowieka w chorobie wyzwaniem dla profesjonalistów”

MODERATORZY: 

dr. n. med. Przemysław Wolak, lek Michał Domagaładr n. med. Grażyna WiraszkaSobota  27.10.2018

Sesja III „Nadzieja dla ulgi w bólu i cierpieniu człowieka, motywacją do współpracy multidyscyplinarnej”

MODERATORZY: 

prof. dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, dr n. med. Alicja Macheta,
 dr. Dorota Schmidt-Pospuła, dr n. med.  Małgorzata Szerla


Multimedialna sesja posterowa

MODERATORZY:

dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, dr n. med. Edyta Naszydłowska, dr n. med. Grażyna Wiraszka

 1. Zadania zespołu anestezjologicznego w procesie utrzymania normotermii u pacjenta w okresie okołooperacyjnym
  Ewelina Nowak1, Małgorzata Knap1,2 (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała, Czerwona Góra, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 2. Zadania pielęgniarki wobec  dziecka z mukowiscydozą oraz jego rodziny
  Sylwia Stępień, Małgorzata Knap1,2 (1Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała, Czerwona Góra, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 3. Ocena jakości postępowania z bólem pooperacyjnym u pacjentów  po zabiegach torakochirurgicznych
  Grażyna Wiraszka, Izabela Rajca - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 4. Leczenie trądziku pospolitego
  Szymon Osowski - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 5. Ocena zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w przychodni MEDICUS X oraz ich jakość
  Luiza Jarosz, Edyta Naszydłowska - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 6. Cierpienie jako nieodłączna część choroby przewlekłej
  Wasik Magdalena - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego , (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 7. Opieka nad chorym z wyłonioną stomią jelitową
  Ewa Oszywa, Edyta Naszydłowska - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zdrowego odżywiania nadzieją dla przyszłych pokoleń
  Marta Wielgus - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego , (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 9. Antyoksydanty i ich zastosowanie w kosmetologii
  Sylwia Szpaderska - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 10. Wiedza społeczeństwa na temat zasadności wzywania  Zespołów Ratownictwa MedycznegoWeronika Dzierżak
  1, Sylwia Maszlanka 1, Arkadiusz Szurlej1, Dorota Ozga2, Marek Wojtaszek2 (1Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 1 Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski,  2Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)
 11. Wiedza studentów Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego  na temat fizjologii kobiety ciężarnej
  Sylwia Maszlanka 1, Arkadiusz Szurlej1, Weronika Dzierżak1, Dorota Ozga2, Marek Wojtaszek2 (1Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 1 Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 2Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski )
 12. Wiedza studentów Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat ratownictwa taktycznego w jednostkach wojskowych Rzeczpospolitej Polski
  Arkadiusz Szurlej1, Sylwia Maszlanka1,,Weronika Dzierżak1 Dorota Ozga2, Marek Wojtaszek2 (Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski,  2Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Warsztaty

Piątek  26 października 2018

11.30–12.30 Pompa PCA jako współczesna technika analgezji bólu sterowanej przez pacjenta

Organizator: B.Braun

13:00–15:00 Ultrasonografia w analgezji regionalnej - Górnośląska Szkoła Ultrasonografii/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital  św. Łukasza w Końskich

Organizator: Górnośląska Szkoła Ultrasonografii & B.Braun.

15:00 –17:00 - Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia - Górnośląska Szkoła Ultrasonografii/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital  św. Łukasza w Końskich

Sobota  27 października 2018

10:00 – 13:00 Monitorowanie hemodynamiczne pacjenta w Intensywnej Terapii

Organizator: Firma hemodynamika Edwardsuczestnik konferencji otrzymuje 14 punktów edukacyjnych