III Ogólnopolska Konferencja pn.:

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą

bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej               

Komitet naukowy

 1. Przewodniczący:
  dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw. – Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. Wiceprzewodniczący
  dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 3. Członkowie:
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek – Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • prof. dr  hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw. – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • dr hab. n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski – Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • dr hab. n. med. Grzegorz Basak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
  • dr hab. n. med. Marek Postuła – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii  (CePT), Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • dr n. hum. Halina Król – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • dr n. med. Przemysław Wolak – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału  Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała – Zakład Ekonomiki i Zarządzania  w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
  • dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
  • dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.


Komitet organizacyjny

 1. Przewodniczący:
  dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 2. Wiceprzewodniczy:
  dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 3. Sekretarz:
  dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
 4. Członkowie:
  • mgr Ewa Cieślik-Majchrzak – Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
  • mgr Katarzyna Kowalska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
  • mgr Izabela Opalińska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • mgr Joanna Tomasik – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
  • mgr inż. Łukasz Fortuna – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
  • mgr inż. Paweł Kubuś – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
  • mgr Maciej Miszczuk – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.