III Ogólnopolska Konferencja pn.:

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą

bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej               

Program

III Ogólnopolskiej Konferencji pn.: 

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą  bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Dzień I 
14 maja 2018 r.
09:30 – 10:00 
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15
Powitanie uczestników i przybyłych gości
10:15 – 12:20

I część plenarna:

 • System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali) – ocena zmian z perspektywy placówek medycznych oraz płatnika publicznego. Ryczałt podstawowej sieci zabezpieczenia – sposób bezlimitowanego czy limitowanego finansowania świadczeń?
 • mgr Bogumiła Niziołek: Ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej – doświadczenia województwa świętokrzyskiego;
 • dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK, dr n. o zdr. Michał Chrobot, mgr Bartosz Maleszczuk: Ocena wprowadzenia sieci szpitali z perspektywy placówek z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Instytutów i Centrów Onkologii;
 • prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek: Kształcenie studentów medycyny w Kielcach;
 • dr n. prawn. Kamila Kocańda: Szpital kontra ZUS - spór o składki lekarzy;
 • mgr Daniel Rutkowski: Analiza efektów zmian wprowadzanych w 2017 r. w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym świadczeń opieki zdrowotnej – wybrane przykłady;
 • mgr Bartosz Stemplewski: Ocena wprowadzenia sieci z perspektywy szpitala powiatowego na przykładzie ZOZ w Pińczowie;
 • dr n. prawn. Kamila Kocańda: Czy można (trzeba) „nadwykonać” ryczałt?

PANEL DYSKUSYJNY (moderatorzy: dr n. o zdr. Michał Chrobot, dr n. prawn. Kamila Kocańda).

12:20 – 12:35
 Przerwa kawowa
12:35 – 13:50

II część plenarna:

Taryfikacja świadczeń, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w szpitalach w dobie PSZ:

 • dr n. med. Erwin Strzesak: Co próbujemy wycenić, a co należy wycenić?
 • mgr Aleksandra Świderska: Korzyści z analizy kosztów i taryfikacji dla systemu oraz zarządzających szpitalami;
 • mgr Mirosława Trojnacka: Skuteczne zarządzanie kosztami w warunkach sieci;
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek: Analiza decyzji inwestycyjnych w podmiocie leczniczym;

PANEL DYSKUSYJNY (moderator: dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek).

13:50 – 15:10

III część plenarna:

Elektroniczna dokumentacja medyczna – co jeszcze przed nami. RODO:

 • mec. Jan Pachocki: E-zdrowie w Polsce. Czy polską służbę zdrowia czeka transformacja cyfrowa?
 • mgr Paweł Masiarz: Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, dr hab. n. hum., prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz: Elektroniczna dokumentacja medyczna - dokąd zmierzamy?
 • mec. Jan Pachocki: RODO. Jak spełnić wymogi nowej regulacji?

PANEL DYSKUSYJNY (moderator: dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka).

15:10 – 15:40
Lunch
15:40 – 17:30

 IV część plenarna:

Jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia:

 • dr n. prawn. Marcin Śliwka: Zbiorowe prawa pacjenta - wymysł ustawodawcy czy wyzwanie organizacyjne?
 • dr n. prawn. Anna Partyka-Opiela: Ustawa o jawności życia publicznego a nowe obowiązki dla szpitali. Co zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo?
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK: Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu z perspektywy opieki pielęgniarskiej;
 • mgr Ewa Cieślik-Majchrzak: Kultura zgłaszania zdarzeń niepożądanych a bezpieczeństwo pacjenta;
 • dr n. prawn. Tomasz Filarski: Naruszenia praw ubezpieczonych w świetle skarg kierowanych do NFZ;
 • dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała: E-marketing a jakość w ochronie zdrowia;

PANEL DYSKUSYJNY (moderatorzy: dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, mgr Ewa Cieślik-Majchrzak).

19:00 – 21:00
 Kolacja
Dzień II 
15 maja 2018 r.
08:30 – 09:00 
Sesja plakatowa
09:00 – 10:00
Gość specjalny - Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia: Problem braku kadr medycznych w Polsce.
10:00 – 10:50

V część plenarna:

Zapotrzebowanie na zawody medyczne, a brak kadr w systemie ochrony zdrowia:

 • dr hab. n. hum., prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz, dr n. o zdr. Ewa Makieła, dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka: Wykorzystanie modeli logitowych w określaniu przyczyn odchodzenia pielęgniarek od zawodu;
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot: Koder medyczny – czy potrzebne jest kształcenie w nowym zawodzie?

PANEL DYSKUSYJNY (moderator - dr hab. n. hum., prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz).

10:50 – 11:50 

VI część plenarna:

Aktualna polityka lekowa Państwa. Dostęp do terapii lekowych w Polsce. Ratunkowy dostęp do technologii lekowej – ocena praktyczna stosowania nowej ścieżki refundacji:

 • mec. Paulina Kieszkowska-Knapik: Polityka lekowa - doświadczenia walki o leczenie polskich pacjentów;
 • mec. Oskar Luty: Aktualna polityka państwa w odniesieniu do gospodarki wyrobami medycznymi;
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot, dr hab. n. med. Marek Postuła: Rozliczanie świadczeń w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej;

PANEL DYSKUSYJNY (moderator: mec. Paulina Kieszkowska-Knapik).

11:50 – 12:10 
Przerwa kawowa
12:10 – 13:30

VII część plenarna:

Rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń w ramach PSZ. Kontraktowanie świadczeń poza siecią szpitali. Świadczenia opieki kompleksowej:

 • dr n. ekon. Greta Kanownik: Za i przeciw rozszerzeniu zakresu świadczeń w ramach podstawowej sieci zabezpieczenia;
 • mgr Renata Wachowicz: Szpital w "sieci" - szanse i zagrożenia w rozszerzaniu oferty świadczonych usług;
 • mgr Konrad Werner: Zmiany w kontraktowaniu świadczeń na przykładzie konkursu ofert w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej jednego dnia;
 • mgr Jolanta Hałczyńska: Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) – idea a rzeczywistość;

PANEL DYSKUSYJNY (moderator: dr n. o zdr. Michał Chrobot).

13:30 – 15:00

VIII część plenarna:

Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych. Aktualne wytyczne dotyczące realizacji i rozliczania świadczeń onkologicznych. Realizacja i rozliczanie diagnostyki genetycznej w 2018 roku:

 • dr n. med. Aleksandra Sierocka: Główne problemy rozliczeniowe na przykładzie szpitala w sieci;
 • dr n. med. Beata Jagielska, mgr Magdalena Sakowicz: Rozliczanie badań genetycznych w 2018 r.;
 • mgr Andrzej Więcław: Rosnąca rola Systemu Monitorowana Programów Terapeutycznych w ochronie zdrowia;
 • mgr Bartosz Maleszczuk: Wpływ zmian legislacyjnych obowiązujących II półroczu 2017 r. na wykonanie pakietu onkologicznego na Dolnym Śląsku;
 • dr n. prawn. Katarzyna Dąbek–Krajewska: Pacjenci nieubezpieczeni w systemie lecznictwa stacjonarnego - kto faktycznie ponosi koszty udzielanych im świadczeń;

PANEL DYSKUSYJNY (moderator: dr n. med. Beata Jagielska).

15:00 – 15:10
Zamknięcie konferencji
15:10 – 16:00
Lunch