menu

            Komitet naukowy

Przewodniczący

dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK – Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Członkowie

 • prof. dr hab. Stanisław Głuszek – Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
 • dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, 
 • dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • dr hab. n. med. Marek Postuła – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • dr n. med. Beata Jagielska - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Polska Koalicja Medycyny Spersonalizowanej,
 • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • dr n. hum. Halina Król – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr n. med. Przemysław Wolak – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała – Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.Komitet organizacyjny

Przewodniczący

dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,

Wiceprzewodniczy
dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,

Sekretarz
dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,

Członkowie
 • mgr Katarzyna Kowalska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Izabela Opalińska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • mgr Joanna Tomasik – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr inż. Łukasz Fortuna – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr inż. Paweł Kubuś – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Maciej Miszczuk – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.