menu

            Opłata rejestracyjna wynosi:


500,00 zł - uczestnicy 

200,00 zł - członkowie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego lub Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

50,00 zł - studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (opłata nie obejmuje udziału w kolacji oraz materiałów konferencyjnych).

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w ciągu 7 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto:


Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce
NIP: 959-129-49-07
Bank PEKAO S.A., nr: 92 1240 4416 1111 0000 4956 8086
z dopiskiem: Konferencja 2019  


Powyższa opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie. Informujemy, że Hotel Binkowski oferuje preferencyjne warunki zakwaterowania na hasło "konferencja PTKM").