menu

            PROGRAM

Dzień I – 20 maja 2019 r.

09:30 – 10:00       -        Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15        -         Powitanie uczestników i przybyłych gości:

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Przedstawiciel Organizatora Konferencji – Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach – Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Przedstawiciel Organizatora Konferencji – Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – Pan prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Przedstawiciel Organizatora Konferencji – Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych - Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot

10:15 – 12:15       -        I część plenarna - moderator: dr n. o zdr. Michał Chrobot

 • Problem braku kadr medycznych
 • System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali)
 • Gospodarka lekowa w szpitalu
Wystąpienia:
 • 10:15 – 10:30     – mgr Bartosz Stemplewski – Co dalej z polskim szpitalem?
 • 10:30 – 10:45 – mgr Daniel Rutkowski – Ocena działania systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 • 10:45 – 11:00 – mgr Renata Wachowicz – Szpital Ogólnopolski w systemie PSZ - finansowanie i organizacja świadczeń
 • 11:00 – 11:15 – dr n. med. Beata Jagielska – Gospodarka lekowa w ośrodku wobec obowiązujących przepisów
 • 11:15 – 11:30 – dr hab. n. med. Marek Postuła – Armagedon nadchodzi czy już jest obecny? Polski lekarz w systemie ochrony zdrowia
 • 11:30 – 11:45 – dr n. praw. Kamila Kocańda – Prawno-finansowe konsekwencje ingerencji organów rentowych w formy wykonywania zawodu lekarza
11:45 – 12:15 – PANEL DYSKUSYJNY:

Uczestnicy: 
 • Pan mgr Daniel Rutkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ w Warszawie
 • Pani mgr Renata Wachowicz – Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
 • Pan mgr Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 • Pani dr n. med. Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Pani mgr Małgorzata Kiebzak – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach

12:15 – 12:30       -        Przerwa kawowa

12:30 – 14:15       -        II część plenarna  - moderator: dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka  

 • E-health w Polsce
 • RODO
Wystąpienia:
 • 12:30 – 12:45 – mgr Wiktor Rynowiecki – E-health w Polsce – stan na rok 2019 (EDM, e-Recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta)
 • 12:45 – 13:00 – mgr Jan Pachocki – Planowane zmiany prawne z związane z wdrażaniem rozwiązań e-Zdrowia
 • 13:00 – 13:15 – dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Wykorzystanie narzędzi e-Zdrowia w opiece skoordynowanej nad pacjentem 13:15 –
 • 13:30 – mgr Jan Pachocki – RODO w ochronie zdrowia – pierwszy rok doświadczeń i kodeks branżowy
 • 13:30 – 13:45 – mgr Bogumiła Niziołek – Staże podyplomowe i szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa świętokrzyskiego
13:45 – 14:15 – PANEL DYSKUSYJNY:
Uczestnicy: 

 • Pan mgr Wiktor Rynowiecki – Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
 • Pan mgr Jan Pachocki – Associate w Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach  

14:15 – 14:30 -  Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Problem braku kadr medycznych

14:30 – 15:15       -        Lunch

15:15 – 16:00      -        III część plenarna - moderator:  dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK

 • Jakość świadczeń
 • Bezpieczeństwo pacjenta  

Wystąpienia:

 • 15:15 – 15:30 – mgr Wojciech Balicki - Wykorzystanie analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) w celu poprawy jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów
 • 15:30 – 15:45 – mgr inż. Tomasz Koeber - Zarządzanie jakością w okulistyce, regulacje i praktyka
 • 15:45 – 16:00 – mgr Marta Kordyzon, dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK – Transformacja profilu pacjenta na tle modelowania jakości usług medycznych we współczesnym systemie ochrony zdrowia
16:00 – 17:00      -        IV część plenarna - moderator: dr hab. n ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
 • Taryfikacja świadczeń
 • Rachunkowość zarządcza
Wystąpienia:
 • 16:00 – 16:15 – dr n. med. Erwin Strzesak - Zarządzanie placówką w warunkach ryczałtu
 • 16:15 – 16:30 – mgr Aleksandra Świderska - Dane finansowo-księgowe w warunkach ryczałtu
 • 16:30 – 16:45 – dr hab. n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH - Rachunkowość zarządcza w warunkach ryczałtu
16:45 – 17:15 – PANEL DYSKUSYJNY:
Uczestnicy:
 • Pani mgr Aleksandra Świderska – Kierownik Działu Statystyki i Analiz w Wydziale Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie
 • Pani mgr Anna Kotuła – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Finansów i Zarządzania Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 • Pan dr n. med. Erwin Strzesak – Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń Medycznych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozliczeń w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

19:00 – 21:00       -        Kolacja

Dzień II – 21 maja 2019 r.

09:30 – 10:00       -        Sesja plakatowa

10:00 – 12:00       -        V część plenarna - moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, dr n. o zdr. Michał Chrobot 

 • Krajowa Sieć Onkologiczna
 • Świadczenia opieki kompleksowej
Wystąpienia:
 • 10:00 – 10:15 – Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Sławomira Gadomskiego: Reforma polskiej onkologii – kompleksowość i koordynacja
 • 10:15 – 10:30 – mgr Bartosz Maleszczuk, dr n. o zdr. Michał Chrobot – pilotaż sieci onkologicznej w praktyce
 • 10:30 – 10:45 – mgr Jolanta Kowalczyk - Opieka koordynowana - nowy kierunek realizacji świadczeń gwarantowanych 
 • 10:45 – 11:00 – mgr  Paweł Kaźmierczyk – Koordynowana opieka medyczna na przykładzie pilotażu KONS
 • 11:00 - 11:15 – mgr Jolanta Hałczyńska - Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) – 18 miesięcy doświadczenia

11:15 – 11:45 – PANEL DYSKUSYJNY:

Uczestnicy:

 • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
 • Pan mgr Bartosz Maleszczuk – Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Pan mgr Paweł Kaźmierczyk – Associate w Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Pani mgr Jolanta Hałczyńska – Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca ŚUM w Katowicach.

11:45 – 12:00        -         Przerwa kawowa

     

12:00 – 12:45        -         VI część plenarna – moderator – dr n. praw. Kamila Kocańda

 • Prawo medyczne i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych  

Wystąpienia:

 • 12:00 – 12:15 – mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, mec. Natalia Łojko: Batalie prawne o rozsądne prawne interpretacje prawa zdrowotnego - okiem prawnika
 • 12:15 – 12:30 – mec. Oskar Luty – Konstytucyjne i ustawowe podstawy dopuszczenia dopłat pacjentów do wyrobów medycznych de lege lata. Ocena prawna potencjalnych modeli uzgodnień z pacjentem i NFZ
 • 12:30 – 12:45 – mec. Adam Twarowski – Współczynniki korygujące w  programach lekowych a zakup leków w procedurach przetargowych

12:45 – 15:00        -         VII część plenarna – moderator – dr n. med. Aleksandra Sierocka

 • Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych
 • Zmiany w rozliczaniu świadczeń w latach 2018-2019

Wystąpienia:                              

 • 12:45 – 13:00 – mgr Bartosz Maleszczuk – Statystyka medyczna – czy to co sprawozdajemy do NFZ ma jakieś znaczenie?
 • 13:00 – 13:15 – dr n. o zdr. Michał Chrobot – RDTL w praktyce

13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa

 • 13:30 – 13:45 – dr n. med. Aleksandra Sierocka – Wykorzystanie współczynników korygujących w przypadku świadczeń  udzielanych w AOS i leczeniu szpitalnym
 • 13:45 – 14:00 – mgr Barbara Grudek – Zarządzanie miejscami w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a wpływ na wynik finansowy oddziału
 • 14:00 – 14:15 - mgr inż. Magdalena Sakowicz – Rozliczanie badań genetycznych w lecznictwie szpitalnym
 • 14:15 – 14:30 - dr n. o zdr. Michał Chrobot, mgr Maciej Miszczuk – Pacjenci oczekujący – nowe wytyczne od lipca 2019 r
11:15 – 11:45 – PANEL DYSKUSYJNY: 

Uczestnicy:

 • Pani mgr Renata Wachowicz – Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
 • Pani mgr inż. Magdalena Sakowicz – Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Pani mgr Barbara Grudek – Kierownik Wydziału Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
 • Pan mgr Bartosz Maleszczuk – Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

15:00 – 15:10        -         Zamknięcie konferencji    

 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK   
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot  

15:10 – 16:00        -         Lunch