XIV Kongres Pielęgniarek Polskich
Współczesne Pielęgniarstwo
- Dynamika zmian i Wezwanie do Działania