XIV Kongres Pielęgniarek Polskich
Współczesne Pielęgniarstwo
- Dynamika zmian i Wezwanie do Działania

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Honorowy Komitet Naukowy

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ds. kształcenia i studentów

Dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  ds. medycznych

Prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Marianna Janion

Członkowie Honorowego Komitetu Naukowego

Prof. zw. dr hab. Irena Wrońska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Teresa Kulik- Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Maria Szewczyk - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Andrzej Basiński - Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. zw. dr hab. Tomasz Brzostek - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Prof. zw. dr hab. Beata Karakiewicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. zw. dr hab. Kornelia Kędziora - Kornatowska - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Piotr Małkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. zw. dr hab. Sławomir J. Terlikowski - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Wągrowska- Danilewicz - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. nadzw. WUM - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr  hab. Anna Doboszyńska , prof. nadzw. UWM - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Dr hab. Ewa Borowiak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Małgorzata Kotwica, prof. nadzw. UM - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. Anna Ksykiewicz – Dorota, prof.  nadzw. UM  - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ -  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. UM  - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Grażyna Iwanowicz - Palus - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prezydium Komitetu Naukowego

Przewodnicząca
Dr hab. Agnieszka Gniadek - Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Wiceprzewodnicząca
Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  w  Kielcach; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Grażyna Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

Dr Renata Stępień – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Członkowie Komitetu Naukowego

Dr hab. Elżbieta Grochans,  prof. nadzw. PUM - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr hab. Anna Jurczak prof. nadzw. PUM - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr hab.  Grażyna Nowak – Starz, prof. nadzw. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Bożena Zboina, prof. nadzw. WSBiP – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr hab. Edyta Banaś – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Monika Binkowska – Bury – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Beata Dobrowolska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Danuta Dyk - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska - Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Dr hab. Jolanta Lewko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab.  Ludmiła Marcinowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Marta Muszalik  – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Anna Pacian – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Matylda Sierakowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Barbara Ślusarska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Robert Ślusarz - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. n. o zdr. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Mariusz Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Danuta Zarzycka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr Anna Andruszkiewicz - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Maria Cisek - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dr Bożena Gorzkowicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr  Grażyna Franek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Małgorzata Kaczmarczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Elżbieta Kamusińska- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Dorota Kilańska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Małgorzata Knap – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Halina Król- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Ewa Kupcewicz - Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Ewa Makieła –Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Edyta Naszydłowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Grażyna Wiraszka-  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Przewodnicząca

Dr Kazimiera Zdziebło - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  w  Kielcach

Wiceprzewodnicząca 
Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - oddział Kielce

Dr Renata Stępień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - oddział Kielce

Sekretarz

Dr Grażyna Wiraszka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - oddział Kielce

Dr Małgorzata Kaczmarczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - oddział Kielce

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

mgr Ewa Mikołajczyk – Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

dr Aleksandra Cieślik - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Elżbieta Kamusińska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Małgorzata Knap - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Barbara Lelonek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Ewa Makieła - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP - oddział Kielce

dr Edyta Naszydłowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Elżbieta Januchta - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Małgorzata Jasińska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Agnieszka Kaleta - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Ewa Kozłowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Celina Kubicka - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, PTP - oddział Kielce

mgr Aneta Lesiak - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, oddział Kielce

mgr Ewelina Nowak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Monika Pierzak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Agnieszka Rutkowska - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; PTP - oddział Kielce

mgr Agnieszka Saługa - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

WSPARCIE ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNE

mgr Angelika Lewandowska

mgr Paulina Zięba

inż. Sebastian Muszyński

inż. Gaweł Stępień