XIV Kongres Pielęgniarek Polskich
Współczesne Pielęgniarstwo
- Dynamika zmian i Wezwanie do Działania

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich, Kielce 13-15.09.2018 r.

SPECJALISTYCZNE    WARSZTATY     EDUKACYJNE

Zapisy na warsztaty  po zalogowaniu się na konto uczestnika.

Czwartek  13.09. 2018r.

12.00-13.00

13.15-14.15

14.30-15.30

 

1. Hydroterapy- nowa koncepcja leczenia ran

 

Organizator – Hartman

 

 

2. Prawa pacjenta w pracy pielęgniarki – aspekty praktyczne

 

Organizator – Rzecznik Praw Pacjenta

 

3. Hipotermia okołooperacyjna
i prewencja zakażeń odcewnikowych 

Organizator - 3M

 

4. Ochrona danych osobowych w pracy zawodowej pielęgniarki

 

Organizator – Prawnik Dorota Hofman

 

 

5. Toaleta drzewa oskrzelowego u pacjenta ze sztuczną drogą oddechową

 

Organizator – Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Małgorzata Knap

 

 

6. Rola rękawic w procedurze higieny rąk – teoria a praktyka

 

Organizator – Medilab i Mercator

 

7. Obszary ryzyka w terapii infuzyjnej

 

Organizator – B Braun

 

 

8. Techniki radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym

 

Organizator – Psycholog  Katarzyna Dzwonek

 

9. Ocena kształtu ciała punktem wyjścia
w opiece stomijnej

 

Organizator - Coloplast

------------------

 

10.  Bezpieczna pielęgnacja dostępu naczyniowego

 

Organizator -Becton Dickinson (BD)

-----------------


 Piątek  14.09. 2018 r


13.10-14.10

13.10-14.10

13.10-14.10

 ---------------------------------------


------------------------------------------


 

13. Bezpieczna pielęgnacja dostępu naczyniowego

 

Organizator -Becton Dickinson (BD)

14. Postępowanie z raną przewlekłą przy użyciu jednorazowego systemu do terapii podciśnieniowej Avelle

 

Organizator - ConvaTec

15. Heparyny drobnocząsteczkowe  – od ampułkostrzykawki do fiolki wielodawkowej. Fraxiparine  Multi- sposoby podawania HDCz

 

Organizator – Aspen

16. Zastosowanie żywienia klinicznego w opiece nad pacjentem

 

Organizator - Nutricia