menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

prof. Meagan Costedio

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak

prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

prof. David Nocca

prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski

prof. dr hab. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska -Wyszkowska

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

prof. Martin Walz

dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK

dr hab. n. med. Aleksander Konturek, prof. UJ

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

dr hab. n. med. Marek Sierżęga,

dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

dr hab. n. med. Tomasz Rogula, prof. UJK

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. CM

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML

dr n. med. Marek Tomasz

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Przewodniczący

dr n. med. Jacek Bicki

dr n. med. Wojciech Karcz

dr n. med. Marta Kot

dr n. med. Zbigniew Sosnowski

lek. Piotr Brzeziński

lek. Piotr Bryk

lek. Tomasz Korzeluch

lek. Jakub Kuchinka

lek. Łukasz Nawacki

lek. Michalina Piasek

lek. Agata Szymankiewicz

dr n o zdr. Dorota Rębak

mgr Maria Gładyś

mgr Anna Kamińska

mgr Magdalena Majcherczyk – Saletra

mgr Izabela Marcickiewicz

mgr Małgorzata Szustkiewicz

mgr Iwona Wawrzycka

mgr Małgorzata Zając