menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

PROGRAM KONCERTU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DUETU AKORDEONOWO-KLARNETOWEGO
W SKŁADZIE:
JERZY MĄDRAWSKI – akordeon, MARIUSZ BARSZCZ - klarnet
21.03.2019 (godz. 20:00) ROKU* 1. J.S.BACH – PRELUDIUM c
 2. WOLFGANG AMADEUS MOZART – RONDO IN D K485
 3. FRYDERYK CHOPIN – „WALC BRILLANTE”
 4. ANDRZEJ TUCHOWSKI – „SUITA AMERICANA”
  • Blues, 
  • Samba,
  • Ballada 
 5. ASTOR PIAZZOLLA – LIBERTANGO
 6. STOR PIAZZOLLA – TANGO RIO-SENA 

BIOGRAFIE ARTYSTÓW

JERZY MĄDRAWSKI – naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 9 lat. Studia odbył w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Jurka. Jest czynnie koncertującym muzykiem. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej i Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Jako wykonawca inspiruje kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna. Dokonał wielu prawykonań utworów muzyki współczesnej. Jako wykonawca brał udział w festiwalach: Musica Moderna w Łodzi, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Musica Nova w Brzegu, Bajan i bajaniści w Moskwie, Forster Brucke, Osteuropa-Komponistentreff, Jeunesses Musicales w Kielcach, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Radomiu, Buskim Lecie Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lubuskich Dniach Kameralistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Muzycznych i innych. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest autorem książki „Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon” (wyd. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000r.) oraz płyt CD: „Muzyka czasu i przestrzeni”, „Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą”, „Cztery pory roku”, „Akordeonowe impresje”, „Chopin, Brahms, Niziurski”, „Instrumenty dęte drewniane i blaszane w muzyce XX i XXI wieku”, „Jerzy Mądrawski Interfereces”, „Dla Niepodległej”, „Muzyka w obrazach”. Uczestniczył w konferencjach naukowych. Jest autorem publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych. Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Praktyki Instrumentalnej i dyrektorem w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK. Współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych I i II st. w Kielcach. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

MARIUSZ BARSZCZ – instrumentalista – klarnecista, pedagog, ur. w 1971 roku w Kielcach. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Kielcach w klasie klarnetu Piotra Niećko, a następnie Akademię Muzyczną w Łodzi u Ryszarda Ryczla (1996, dyplom z wyróżnieniem). W latach 1994-2000 doskonalił swoje umiejętności u Alojzego Szulca w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1994/1995). Zdobywca I Nagrody i Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim w kategorii Klarnetowych Zespołów Kameralnych, a także wyróżnienia w kategorii Solistów (1995). W 2007 roku ukończył Studia Podyplomowe z zakresu „Menadżer Kultury” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik Międzynarodowych Kursów Klarnetowych m.in. w Jastrzębiu Zdroju (2005) oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (2011), gdzie pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności pod kierunkiem Florenta Héau. Uhonorowany przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2011). W 2012 roku uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w zakresie gry na klarnecie w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie pracuje, jako adiunkt prowadząc klasę klarnetu oraz wykład monograficzny z zakresu metodyki nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych.
W swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagrań płytowych, w tym prawykonań oraz audycji dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest członkiem Świętokrzyskiego Kwintetu Dętego, Kieleckiego Trio, kameralnej formacji Animato – specjalizującej się w wykonawstwie muzyki salonowej. Od 2008 roku współtworzy zespół Alla Vienna, z którym koncertując w kraju i za granicą realizuje różnorodne projekty muzyczne wykonując muzykę różnych epok, stylów i gatunków w sposób nowatorski i niepowtarzalny. Jednym z wielu jest widowisko Muzyka zespołu Queen symfonicznie tworzone z chórem Vivid Singers cieszące się ogromną popularnością (w latach 2011 - 2018 odbyło się ponad 130 koncertów w największych salach koncertowych kraju).
Z akordeonistą - Jackiem Michalakiem tworzył formację Brillante Duo poszukującą nowych, ciekawych brzmień na gruncie muzyki kameralnej, a z profesorem Jerzym Mądrawskim współtworzy kameralną formację – Duet Świętokrzyski. Od 1996 roku jest związany, jako muzyk solista z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.
Od 1994 roku pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach, w której prowadzi działalność pedagogiczną ucząc gry na klarnecie. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne w pracy z młodzieżą.
Jest współtwórcą i współorganizatorem Świętokrzyskiego Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia, popularyzującego muzykę na instrumenty dęte, zwłaszcza polskich kompozytorów i promującego utalentowanych młodych wykonawców. Od kilku lat prowadzi warsztaty klarnetowe dla uczniów i nauczycieli współpracując z kilkoma szkołami z regionu świętokrzyskiego i małopolskiego. Zasiada w jury Wojewódzkich Przesłuchań Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo – artystycznych wygłaszając wykłady na temat polskiej muzyki klarnetowej szczególnie powstałej w XX wieku. Dokonuje wielu prawykonań dzieł kompozytorów polskich XX i XXI wieku, których obdarza szczególnymi względami jak na przykład B. K. Przybylskiego, A. Tuchowskiego, J. Mądrawskiego ale nie tylko.
W dniu 23 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadano mu stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

*niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE