menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Opłaty


Opłata za udział w VI Sympozjum Postępy Chirurgii w Kielcach wynosi 500 zł i należy ją dokonać do 17/03/2019 roku.

Wpłaty dokonane po terminie należy potwierdzić okazując organizatorom dowód wpłaty.

Opłaty można dokonać na miejscu (podczas konferencji)


Dla Uczestników indywidualnych organizatorzy w ramach opłaty zapewniają:

 • udział w konferencji (w sesjach naukowych i warsztatach)
 • materiały konferencyjne
 • identyfikator  
 • udział w koktajlach
 • udział w uroczystej kolacji
 • obiad
 • przerwy kawowe

Partnerzy oraz Wystawcy w ramach opłaty mają zapewnione:

 • udział w koktajlach
 • udział w uroczystej kolacji
 • identyfikator  
 • obiad
 • przerwy kawowe

Prosimy o wpłatę na konto:

68 2490 0005 0000 4530 7920 9058

(w tytule sympchir oraz  imię i nazwisko uczestnika).

Kompletne dane do faktur należy przesyłać na adres: sympchir@ujk.edu.pl


Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do końca lutego 2019  r.

Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Biuro organizacyjne:

mgr Anna Kamińska
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

COGNITA Organizacja Wydarzeń Naukowych
Tel. 506 639 731

sympchir@ujk.edu.pl