menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Program*

Wykłady obcojęzyczne – tłumaczenie symultaniczne

Czwartek, 21.03.2019 r.
18:00 Rozpoczęcie Sympozjum
18:30 - 19:00

Postępy w leczeniu raka tarczycy

prof. Leszek Pomorski (UM Łódź)
19:00 - 19:30

Przerzuty do wątroby – jak leczyć współcześnie

prof. Marek Krawczyk (WUM)
20:00 Koktajl powitalny
Piątek, 22.03.2019 r
8:30 - 10:00

Resekcja rękawowa żołądka, czy to wystarczy w bariatrii?

prof. David Nocca (Montpellier)

Roux-en-Y-by-pass, skuteczniejszy zabieg w zespole metabolicznym (cukrzycy)

prof. Tomasz Rogula (UJK, CWRU Cleveland)

A co z opaską żołądkową w bariatrii ?

prof. Mariusz Wyleżoł (WUM)

Up to date – cukrzyca – bariatria w Polsce

prof. Mariusz Wyleżoł (WUM)
Dyskusja
10:30 - 12:30

Rak odbytnicy – aktualna strategia postępowania

prof. Zbigniew Lorenc(ŚUM), prof. Stanisław Głuszek (UJK)

Czy raka odbytnicy można wyleczyć zachowawczo - teraz i w przyszłości?

prof. Krzysztof Bujko (Instytut Onkologii)

Rak okrężnicy, ile chirurgii laparoskopowej vs otwartej, kiedy na pewno terapia uzupełniająca

prof. Marek Szczepkowski (CMKP)

Single incision and robotnic colorectal surgery. Is it worth it?

Prof. Meagan Costedio, CWRU, Cleveland Clinic

Co nowego w chemioterapii raka jelita grubego, nowe nadzieje

prof. UJK Stanisław Góźdź (UJK)
Dyskusja
12.30 – 14.00

Wole guzkowe, kiedy obserwować, leczyć zachowawczo kiedy operować, jaki zakres resekcji endokrynolodzy uważają za dobrą operację ?

prof. UJK Aldona Kowalska (UJK)

Choroby nadnerczy wymagające chirurgii

prof. Aleksander Konturek (CMUJ Kraków)

Chirurgia nadnerczy, kiedy laparoskopowo, kiedy chirurgia otwarta?

Prof. Martin Walz (Niemcy)
Dyskusja
14:00 - 15:30 Obiad
Powikłania w chirurgii
15:30 - 17:30

Powikłania zabiegów bariatrycznych, jak leczyć?

Prof. Tomasz Rogula (UJK), prof. Mariusz Wyleżoł (WUM)

Nieszczelność zespolenia w resekcji odbytnicy, jakimi dysponujemy możliwościami (zapobieganie i leczenie)

prof. Andrzej Rutkowski (Instytut Onkologii Warszawa)

Stan polskiej chirurgii ogólnej, czy jest szansa na poprawę?

prof. Grzegorz Wallner (UM Lublin)
Dyskusja
19:00 Kolacja
Sobota, 23.03.2019 r.
Rak trzustki
09:00 – 12:30

Strategia wczesnego rozpoznawania i leczenia raka trzustki

doc. Sławomir Mrowiec (ŚUM)

Badania genetyczne w raku trzustki

prof. Stanisław Głuszek (UJK), dr Wioletta Adamus-Białek (UJK),

Diagnostyka obrazowa raka trzustki

prof. Andrzej Cieszanowski (Instytut Onkologii Warszawa)

ERCP w raku trzustki, diagnostyka, paliacja

dr Jan Pertkiewicz (SPCSK)

Resekcja trzustki, sposoby, powikłania, wyniki

prof. Maciej Słodkowski (WUM)

Metody leczenia paliatywnego (Nano-knife i inne)

Prof. Paweł Lampe (ŚUM)

IPMN

doc. Katarzyna Kuśnierz (ŚUM)
Ostre zapalenie trzustki

O prognozowaniu w ozt inaczej ...

Dr Łukasz Nawacki, prof. Stanisław Głuszek (UJK)

Prognozowanie przebiegu ostrego zapalenia trzustki

Dr n. med. Tomasz Marek (ŚUM)

Ciężka postać zapalenia trzustki, kiedy postępowanie małoinwazyjne, kiedy operować klasycznie, laparoskopowo

Prof. Grażyna Rydzewska Doc. Mariusz Lipiński (CSK MSWiA), Doc. Katarzyna Kuśnierz (ŚUM)
12:30 - 13:30 Koktajl pożegnalny

*program będzie na bieżąco uaktualniany