menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Program

Wykłady obcojęzyczne – tłumaczenie symultaniczne

Czwartek, 21.03.2019 r.
18:00 Rozpoczęcie Sympozjum
18:30 - 19:00

Stan polskiej chirurgii ogólnej, czy jest szansa na poprawę?

prof. Grzegorz Wallner (UM Lublin)
19:00 - 19:30

Postępy w leczeniu raka tarczycy

prof. Leszek Pomorski (UM Łódź)
19:30 - 20:00

Przerzuty do wątroby – jak leczyć współcześnie

prof. Marek Krawczyk (WUM)
20:00 - 20:30 KONCERT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DUETU AKORDEONOWO-KLARNETOWEGO
20:30 Koktajl powitalny
Piątek, 22.03.2019 r
8:00 - 10:30 „Co nowego w bariatrii?”
Moderatorzy:
prof. UJK Tomasz Rogula, prof. wiml. Mariusz Wyleżoł
8:00 - 8:20

Resekcja rękawowa żołądka, czy to wystarczy w bariatrii?

prof. David Nocca (Montpellier)
8:20 - 08:40

Roux-en-Y-by-pass, skuteczniejszy zabieg w zespole metabolicznym (cukrzycy)

prof. Tomasz Rogula (UJK Kielce, CWRU Cleveland)
8:40 - 9:00

A co z opaską żołądkową w bariatrii?

prof. wiml. Mariusz Wyleżoł (WUM)
9:00 - 9:20

Up to date – cukrzyca – bariatria w Polsce

prof. wiml. Mariusz Wyleżoł (WUM)
9:20 - 10:00

Metaboliczne następstwa całkowitej resekcji żołądka – czy doświadczenia w chirurgii onkologicznej mogą wspomóc strategie chirurgii bariatrycznej ?

dr hab. Antoni Szczepanik (UJ CM), Prof. UJK Tomasz Rogula (UJK)
10:00 - 10:20

Chirurgia robotowa z zastosowaniem aparatury Senchance – pierwsze doświadczenia UJCM – SU w Krakowie.

Prof. UJK Tomasz Rogula (UJK), Dr hab. Marek Sierżęga (UJ CM), Prof. Piotr Richter (UJ CM)
10:20 - 10:30

Somatostatyna w chirurgii – wykład promocyjny

dr n. med. Łukasz Nawacki (UJK), Prof. Stanisław Głuszek (UJK)
Dyskusja
10:30 - 13:00 „Postępy w chirurgii kolorektanej”
Moderatorzy:
prof. Marek Szczepkowski, prof. Piotr Richter
10:30 - 10:50

Rak odbytnicy – aktualna strategia postępowania

prof. Zbigniew Lorenc (ŚUM)
10:50 - 11:10

Czy raka odbytnicy można wyleczyć zachowawczo - teraz i w przyszłości?

prof. Krzysztof Bujko (Instytut Onkologii) 
11:10 - 11:30

Rak okrężnicy, ile chirurgii laparoskopowej vs otwartej, kiedy na pewno terapia uzupełniająca

prof.Marek Szczepkowski (CMKP)
11:30 - 11:50

Limfadenektomia w nowotworach złośliwych przewodu pokarmowego – współczesny state-of-art.

Prof. Piotr Richter (UJ CM), Dr hab. Marek Sierżęga (UJ CM)
11:50 - 12:10

Co nowego w chemioterapii raka jelita grubego, nowe nadzieje

prof. Stanisław Góźdź
12:10 - 12:30

Single incision and Robotic colorectal surgery. Is it worth it

prof. Meagan Costedio (CWRU Cleveland)
12:30 - 12:50

TaTME: how do I do it?

prof. Meagan Costedio (CWRU Cleveland)
12:50 - 13:00 Dyskusja
13:00-14:00 Obiad
14:00 - 15:30

„Chirurgia endokrynologiczna”
Moderatorzy:
prof. UJ. Aleksander Konturek, prof. Ireneusz Nawrot

14:00 - 14:20

Chirurgia nadnerczy, kiedy laparoskopowo, kiedy chirurgia otwarta?

Prof. Martin Walz (Niemcy)
14:20 - 14:40

Wole guzkowe, kiedy obserwować, leczyć zachowawczo kiedy operować, jaki zakres resekcji endokrynolodzy uważają za dobrą operację?

prof. UJK Aldona Kowalska (UJK)
14:40 - 15:00

Choroby nadnerczy wymagające chirurgii

prof. UJ. Aleksander Konturek (CMUJ Kraków)
15:00 - 15:20

Niedoczynność przytarczyc nadal aktualny program w chirurgii tarczycy

prof. Ireneusz Nawrot (WUM)
15:20 - 15:30 Dyskusja
15:30 - 17:15 Powikłania w chirurgii
Moderatorzy:
prof. CM. Andrzej Rutkowski, prof. Krzysztof Kuzdak
15:30 - 16:10

Powikłania zabiegów bariatrycznych, jak leczyć? - dwugłos

Prof. UJK. Tomasz Rogula (UJK), prof. WIML. Mariusz Wyleżoł (WUM)
16:10 - 16:30

Nieszczelność zespolenia w resekcji odbytnicy, jakimi dysponujemy możliwościami (zapobieganie i leczenie)

prof. CM Andrzej Rutkowski (Instytut Onkologii Warszawa)
16:30 - 16:50

Powikłania w chirurgii endokrynologicznej

prof. Krzysztof Kuzdak (UM Łódź)
16:50 - 17:00

Xydalba w chirurgii (case) – wykład promocyjny

lek. Magdalena Kołomańska (UJK), prof. Stanisław Głuszek (UJK)
17:00 - 17:15 Dyskusja
19:00 Kolacja
Sobota, 23.03.2019 r.
9:00 - 11:00 Rak trzustki
Moderatorzy:
prof. Maciej Słodkowski, prof. Paweł Lampe, prof. Stanisław Głuszek
9:00 – 9:20

Strategia wczesnego rozpoznawania i leczenia raka trzustki

dr hab. Sławomir Mrowiec (ŚUM)
9:20 – 9:40

Badania genetyczne w raku trzustki

prof. Stanisław Głuszek (UJK), dr Wioletta Adamus-Białek (UJK), 
9:40 – 10:00

Diagnostyka obrazowa raka trzustki

prof. Andrzej Cieszanowski (Instytut Onkologii Warszawa) 
10:00 – 10:20

Resekcja trzustki, sposoby, powikłania, wyniki

prof. Maciej Słodkowski (WUM) 
10:20 – 10:40

Metody leczenia paliatywnego (Nano-knife i inne)

prof. Paweł Lampe (ŚUM) 
10:40 – 11:00

IPMN

dr hab. Katarzyna Kuśnierz (ŚUM)
11:00 – 12:30 Ostre zapalenie trzustki
Moderatorzy:
dr n. med. Tomasz Marek, dr n. med. Małgorzata Degowska, dr hab. Katarzyna Kuśnierz
11:00 – 11:20

O prognozowaniu w ozt inaczej ...

dr n. med. Łukasz Nawacki, prof. Stanisław Głuszek (UJK)
11:20 – 11:40

Prognozowanie przebiegu ostrego zapalenia trzustki

dr n. med. Tomasz Marek (ŚUM)
11:40 – 12:20

Ciężka postać zapalenia trzustki, kiedy postępowanie małoinwazyjne, kiedy operować klasycznie, laparoskopowo - dwugłos

dr n. med. Małgorzata Degowska (CSK MSWIA), dr hab. Katarzyna Kuśnierz (ŚUM)
12:20 – 12:30

Dyskusja

12:30 - 13:30 Koktajl pożegnalny

*niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE