menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Rejestracja Uczestnika

*Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz firma Cognita Organizacja Wydarzeń Naukowych zarejestrowana w Kielcach.

Dane mogą być udostępniane kontrahentom Administratora (np. firmy drukujące materiały konferencyjne, hotele, inni podwykonawcy) w celu prawidłowej realizacji usługi.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej realizacji w związku z koniecznością wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przepisów podatkowych Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu