int(11) VII SYMPOZJUM POSTĘPY CHIRURGII VII SYMPOZJUM POSTĘPY CHIRURGII
menu

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszam zainteresowanych dynamicznie zmieniającą się chirurgią na VII Sympozjum Postępy Chirurgii w Kielcach, zaplanowane na 19-21 marca 2020 r. Organizatorem sympozjum jest Collegium Medicum (dawny Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Tematyką sympozjum będą postępy chirurgii raka żołądka i trzustki,  chirurgii kolorektalnej,  bariatrycznej – obesitologii, współczesnego postępowania w ostrym zapaleniu trzustki, zapaleniu otrzewnej oraz powikłań chirurgicznych. Szczególną uwagę poświęcimy chirurgii małoinwazyjnej - laparoskopii, endoskopii i chirurgii robotowej. W trakcie obrad przewidujemy przedstawienie trudnych przypadków klinicznych. Zaplanowaliśmy sesje dla lekarzy, pielęgniarek oraz studentów.

Zaproszeni wykładowcy z kraju i zagranicy stanowić będą gwarancję wysokiego poziomu obrad. Liczymy na żywą dyskusję, pobudzającą do dalszego rozwoju naukowego oraz stanowiącą wsparcie w pracy klinicznej. Niech VII Sympozjum Postępy Chirurgii w Kielcach stanie się okazją do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych, a czas spędzony w Górach Świętokrzyskich - upłynie w przyjaznej atmosferze.

Do zobaczenia w Kielcach!

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego